Uwaga! Attention! Pozor!

Osoby poszkodowane przez:

 • Beta-Car Assistance
 • Beta-Car Expert
 • Wojciecha H.
 • Paulinę K.
 • Jacka H.
  proszone są o kontakt z najbliższą jednostką Policji podając sygnaturę akt: 4084-5.Ds.1015.2023 – Prokuratora Rejonowa w Cieszynie, Polska.

Persons affected by:

 • Beta-Car Assistance
 • Beta-Car Expert
 • Wojciech H.
 • Paulina K.
 • Jacek H.
  are requested to contact the nearest police station quoting reference number: 4084-5.Ds.1015.2023 – District Prosecutor in Cieszyn, Poland.

Osobám, kterých se týká:

 • Asistence Beta-Car
 • Beta-Car Expert
 • Wojciech H.
 • Paulina K.
 • Jacek H.
  se obracejí na nejbližší policejní stanici s uvedením čísla jednacího: 4084-5.Ds.1015.2023 – Okresní státní zastupitelství v Cieszyně, Polsko.